Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

TUYỆT KỸ BÁN HÀNG.


Cách 3: Tung chưởng pháp khi bán hàng

(Phần 2 - Cửu âm chân kinh)

Một trong những sai lầm mà tôi liên tục mắc phải khi bắt đầu sự nghiệp bán hàng của mình là mặc định rằng nếu tôi làm chủ những kiến thức về sản phẩm và nhanh chóng phán hồi lại trước mỗi lý do phản đối, tôi sẽ tự động hoàn tất được giao dịch. Có một yếu tố quan trọng đã hoàn toàn né tránh tôi cho đến tận khi tình cờ tôi khám phá ra được vào một dịp cuối tuần. Đó là khoảng 7 giờ tối ngày thứ Bảy, và mặt trời đã lặn. Tôi phải làm việc suốt cả một ngày với người đại diện bán hàng mà tôi đang đào tạo, và tôi thấy kiệt sức. Tôi đã thất bại hoàn toàn, không thực hiện nổi lấy một giao dịch. Trong bán hàng trực tiếp, bạn nên thực hiện được trung bình hai giao dịch mỗi ngày, và nhiều hơn nêu bạn đang đào tạo một ai đó. Than ôi, tôi thất bại trong cả hai lĩnh vực.

TUYỆT KỸ BÁN HÀNG..


Cách 3: Tung chưởng pháp khi bán hàng

(Phần 2 - Cửu âm chân kinh)

Một trong những sai lầm mà tôi liên tục mắc phải khi bắt đầu sự nghiệp bán hàng của mình là mặc định rằng nếu tôi làm chủ những kiến thức về sản phẩm và nhanh chóng phán hồi lại trước mỗi lý do phản đối, tôi sẽ tự động hoàn tất được giao dịch. Có một yếu tố quan trọng đã hoàn toàn né tránh tôi cho đến tận khi tình cờ tôi khám phá ra được vào một dịp cuối tuần. Đó là khoảng 7 giờ tối ngày thứ Bảy, và mặt trời đã lặn. Tôi phải làm việc suốt cả một ngày với người đại diện bán hàng mà tôi đang đào tạo, và tôi thấy kiệt sức. Tôi đã thất bại hoàn toàn, không thực hiện nổi lấy một giao dịch. Trong bán hàng trực tiếp, bạn nên thực hiện được trung bình hai giao dịch mỗi ngày, và nhiều hơn nêu bạn đang đào tạo một ai đó. Than ôi, tôi thất bại trong cả hai lĩnh vực.

TUYỆT KỸ BÁN HÀNG...


Cách 5: Nghệ thuật bán hàng luôn phảng phất chiêu thức võ công

(Phần 3: Độc cô cửu kiếm)

Có một điểm tốt nhất trong suốt quá trình đưa ra lý do phản đối, khi việc kết thúc cuộc chào bán trở nên trở nên dễ dàng hơn cả. Ở một thời điểm cụ thể, khách hàng tiềm năng của ta sẽ bắt đầu đưa ra những lý do phản đối và ta sẽ phải xử lý từng lý do một. Vào cuối phần này, khách hàng tiềm năng của ta sẽ bắt đầu chẳng còn lý do nào để phản đối nữa. Ta hãy chú ý đến những khoảng lặng dài hơn giữa thời điểm ta kết thúc một câu trả lời của mình và thời điểm khách hàng tiềm năng bắt đầu đưa ra một lý do phản đối khác. Hãy đợi cho đến tận khi ta trả lời xong câu hỏi cuối cùng, và một khoảng lặng kéo dài xuất hiện, rồi chuyển sang giai đoạn kết thúc cuộc chào bán.