Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

CẦU NGUYỆN TRƯỚC KHI ĂNKINH CẦU NGUYỆN TRƯỚC KHI ĂN
cầu nguyện trước khi ăn cầu nguyện trước khi ăn cầu nguyện trước khi ăn cầu nguyện trước khi ăn 
Lạy Chúa, chúng con chúc tụng, tạ ơn Chúa là Cha nhân lành giàu lòng xót thương. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho của ăn chúng con sắp dùng, do lòng rộng rãi Chúa ban, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
cầu nguyện trước khi ăn cầu nguyện trước khi ăn cầu nguyện trước khi ăn cầu nguyện trước khi ăn 
cầu nguyện trước khi ăn cầu nguyện trước khi ăn cầu nguyện trước khi ăn cầu nguyện trước khi ăn 
... và lời mình hay cầu nguyện
cầu nguyện trước khi ăn cầu nguyện trước khi ăn cầu nguyện trước khi ăn cầu nguyện trước khi ăn 
1.  Con xin cảm tạ Chúa đã nuôi dưỡng chúng con, ban cho chúng con lương thực hằng ngày. Xin Chúa nhắc nhở chúng con nghĩ tưởng đến những người nghèo đói và chia sẻ cơm áo với họ. Xin Chúa ban phước cho lương thực nầy, dùng nó bồi bổ thân thể chúng con, cho chúng con sống vui để phục vụ Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su. A-men.
cầu nguyện trước khi ăn cầu nguyện trước khi ăn cầu nguyện trước khi ăn cầu nguyện trước khi ăn 
2.  Cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài đã ban lương thực nầy cho chúng con. Xin Chúa dùng lương thực nầy ban sức khỏe cho chúng con để phục vụ Ngài. Xin Chúa ban phước lành cho những bàn tay đã sửa soạn thức ăn nầy cho chúng con, và những tấm lòng yêu thương đã đãi chúng con bữa ăn nầy. Xin Chúa ban phước cho anh chị em chúng con để luôn được thịnh vượng về thể chất cũng như tâm linh. Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su. A-men. 
cầu nguyện trước khi ăn cầu nguyện trước khi ăn cầu nguyện trước khi ăn cầu nguyện trước khi ăn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét