Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

PHẦN MỀM QUẢN TRỊ KINH DOANH - CÔNG TY DƯỢC PHẨM


Bản demo chức năng của phần mềm kinh doanh - được thiết kế riêng theo từng Công ty Dược phẩm tại Việt Nam của EService Group, với khoảng hơn 22 chức năng (public & private)

Bản phân tích hoạt động kinh doanh dược phẩm tại Việt Nam của Công ty TNHH SUHEUNG VIỆT NAM
Quản lý danh mục
-  Khu vực: bắc, trung, nam, miền tây…
-  Chi nhánh: thông tin, địa chỉ, mã số thuế…
-  Phòng ban: thông tin phòng ban, chi nhánh thuộc về
-  Danh mục các sở ban ngành liên quan
-  Đơn vị tính: thùng, hộp, chai, viên…
-  Danh mục nguyên liệu, phế liệu
-  Danh mục sản phẩm xuất từ kho trực tiếp
-  Danh mục chương trình ưu đãi đặc biệt
-  Danh mục chương trình khuyến mãi
-  Danh mục sản phẩm, quà tặng

Bản phân tích hoạt động kinh doanh dược phẩm tại Việt Nam của Công ty TNHH ZUELLIG PHARMA VIỆT NAM

Quản lý khách hàng
-  Phân loại khách hàng: bệnh viện, trung tâm y tế, công ty, nhà thuốc…
-  Quản lý thông tin về khách hàng: mã, tên, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế… (chú ý các trường hợp khách hàng là sub của một khách hàng khác)
-  Khu vực khách hàng thuộc về sở quản lý, chi nhánh quản lý (dùng để tính chi phí cho các sở, chi nhánh…)
-  Chức năng thêm xóa sửa khách hàng, lưu lại lịch sử cập nhật khách hàng
Hỗ trợ chức năng in danh sách khách hàng, export file exel, pdf

Bản phân tích hoạt động kinh doanh dược phẩm tại Việt Nam của Công ty TNHH ROHTO MENTHOLATUM VIỆT NAM

Quản lý nhà cung cấp
-  Quản lý thông tin về nhà cung cấp
-  Chức năng thêm xóa sửa NCC, lưu lại lịch sử cập nhật NCC
-  Hỗ trợ chức năng tìm kiếm tra cứu thông tin NCC, tìm theo mã NCC, tên NCC
-  Hỗ trợ chức năng in danh sách NCC, export file exel, pdf

Bản phân tích hoạt động kinh doanh dược phẩm tại Việt Nam của Công ty TNHH PHIL INTER PHARMA

Quản lý danh mục sản phẩm (thành phẩm)
-  Quản lý danh mục loại sản phẩm
-  Quản lý danh mục sản phẩm (các sản phẩm được gắn kết với khách hàng cụ thể hoặc không, hỗ trợ tính năng tìm kiếm bên nhập, xuất phụ liệu) - phần đơn vị tính và quy đổi số lượng theo các đơn vị tính
-  Hỗ trợ chức năng tìm kiếm thông tin sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm theo khách hàng
-  In danh sách sản phẩm, import/export file exel, pdf

Bản phân tích hoạt động kinh doanh dược phẩm tại Việt Nam của Công ty TNHH ZUELIG PHARMA VIỆT NAM

Quản lý danh mục kho (chi nhánh - cửa hàng)
-  Quản lý danh mục kho (mã kho, tên kho, địa chỉ)
-  Đon vị quản lý kho: chi nhánh, cửa hàng
-  Chức năng thêm xóa sửa kho, cập nhật trạng thái đóng kho
-  Chức năng tra cứu thông tin kho

Bản phân tích hoạt động kinh doanh dược phẩm tại Việt Nam của Công ty ZENOTECH LABORATORIES LTD

Quản lý danh mục nhân viên
-  Quản lý các thông tin về nhân viên
-  Quản lý nơi làm việc của nhân viên: chi nhánh, phòng ban
-  Loại nhân viên: trình dược viên, kinh doanh…
-  Cập nhật trạng thái nhân viên nghỉ việc
-  Hỗ trợ tra cứu nhanh thông tin nhân viên
-  Export dữ liệu nhân viên ra file exel, pdf

Bản phân tích hoạt động kinh doanh dược phẩm tại Việt Nam của Công ty TNHH DIETHELM VIỆT NAM (DKSH)

Quản lý tờ trình
-  Thiết lập tờ trình cho nhiều đối tượng khách hàng, thời hạn hiệu lực, khu vực, tỉnh thành, sở ban ngành
-  Thiết lập danh sách hàng với mức hỗ trợ chi tiết
-  Các chương trình khuyến mãi và chương trình ưu đãi đặc biệt mà tờ trình thuộc về
-  Chức năng xóa sửa tờ trình trong giới hạn phân quyền
-  Tra cứu tờ trình theo thời gian, theo khách hàng
-  In tờ trình

Bản phân tích hoạt động kinh doanh dược phẩm tại Việt Nam của Công ty DƯỢC ROUSSEL VIỆT NAM

Quản lý hợp đồng khách hàng
-  Phân loại hợp đồng: hợp đồng công ty, hợp đồng nhà thuốc, bệnh viện, hợp đồng theo tờ trình
-  Thiêt lập hợp đồng theo khách hàng: thông tin hợp đồng, thời hạn, các phụ lụ hợp đồng đính kèm
-  Quản lý các phụ lục của hợp đồng, chi tiết hàng và mức hỗ trợ chi tiết của từng mặt hàng, cận trên và cận dưới
-  Thiết lập danh sách hàng độc quyền theo hợp đồng với đơn giá riêng
-  Chức năng xóa sửa hợp đồng trong giới hạn phân quyền
-  Tra cứu hợp đồng theo thời gian, theo khách hàng
-  In hợp đồng

Bản phân tích hoạt động kinh doanh dược phẩm tại Việt Nam của Công ty TNHH SANOFI-AVENTIS VIỆT NAM
... <private>... Quản lý chiết khấu - hoa hồng  ||  Quản lý chương trình khuyến mãi  ||  Quản lý bảng giá khách hàng  ||  Quản lý nhập hàng  ||  Quản lý xuất hàng  ||  Quản lý đặt hàng  ||  Quản lý trả hàng  ||  Quản lý chuyển kho  ||  Quản lý hóa đơn  ||  Quản lý công nợ khách hàng   ||  Quản lý báo cáo thống kê  ||  Quản lý phân quyền và truy cập vào hệ thống  ||  Bảng tổng hợp điều hành dành cho lãnh đạo  ||  Xuất dữ liệu  ... <private>...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét