Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

MỎI MỆT TÂM TATâm đang giữa đời Tâm.
Tâm loay hoay tìm Tâm.
Tâm chưa định hướng Tâm!
Tâm đâu, phấn đấu… Tâm ???
VifaFair 2014: Thinh Viet Manufacturing Co.,Ltd - Hiep Long Fine Furniture Co.,Ltd - Dafi Tropicdane Furniture Co.,Ltd  
Sống, tìm mục tiêu Sống.
Sống… mãi tìm mà Sống.
Sống vô… "tình" vẩn Sống !
Sống…thì vẩn cứ Sống.
 Vifa Fair 2014: Lyprodan A/S - Canh Duong Co.,Ltd -  Viena Handicraft Co.,Ltd - AA Corporation - Ho Nai Co.,Ltd
Không…tình yêu cũng Không.
Không, trả về hư Không.
Không cho…sao biết Không ?
Không nhận, cũng là Không.
 VifaExpo 2014: Koda Saigon Co.,Ltd - Nixxin Ltd - Fwood Furniture - Bellaesprit by Khanh Xuong Co.,Ltd - Rossano JSC
Tình, chỉ vì chữ… Tình!
Tình, cho ta say Tình.
Tình, khi… uống cả Tình
Tình, làm tim… thất Tình !
 Vifa Expo 2014: Willsons Hill Vietnam - Dafi Tropicdance Furniture Co.,Ltd - Win Win Chaimeister - Moda en Casa
Yêu sao goi là Yêu ???
Yêu vô vọng, sao Yêu ?
Yêu! Tim còn biết Yêu
Yêu thì vẩn cứ Yêu.
VifaFair 2014: Star Marine Furniture Co.,Ltd - Be Ga Co.,Ltd - Latitide Tree Vietnam JSC - Casarredo Manufacturing Co.,Ltd 
Cho sao gọi là Cho ???
Cho chẳng đáp cũng Cho.
Cho thì vẩn cứ Cho
Cho để biết còn… Cho.
Vifa Fair 2014: Hava's Mattess Co.,Ltd - Vinh Duc Co.,Ltd - Livax Vietnam Co.,Ltd - Sato Sangyo Vietnam Co.,Ltd - Fwood Furniture 
Đời mãi cảm ơn Đời !
Đời ngắn ngủi bởi Đời.
Đời cho ta trên Đời
Đời, sống phải vì… Đời.
VifaExpo 2014: Sacred Earth Vietnam Co.,Ltd - Gomo Vietnam - Huong Nga Fine Arts Co.,Ltd - Goldstar Cushion JSC - An Co Co.,Ltd
Tâm sống không tình yêu cho đời…
Vifa Expo 2014: Ivan Hardware - Li Koo Co.,Ltd - Terao Company Limited Rep. Office in HCMC - Daco logistics
Thơ Tâm...thần học! Chỉ có người viết mới hiểu hết! Đọc không hiểu đừng...Điên nha!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét