Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

CUỘC ĐỜI LÀ THẾ !

Sự thanh thản tự trong tâm mỗi con người


Chúa tạo ra con lừa rồi bảo nó: “Con sẽ là một con lừa. Con sẽ làm việc không mệt mỏi từ sáng sớm đến tối khuya, thồ nặng trên lưng. Con sẽ ăn cỏ, con sẽ không có trí tuệ và con sẽ sống 50 năm.”

Con lừa nói: “Con sẽ làm con lừa, nhưng sống 50 năm thì lâu quá. Xin cho con chỉ 20 năm thôi.”

Chúa ban cho nó điều ước đó.


Chúa tạo ra con chó rồi bảo nó: “Con sẽ canh gác ngôi nhà cho con người. Con sẽ là người bạn tốt nhất của con người. Con sẽ ăn đồ ăn thừa mà chủ cho và con sẽ sống 30 năm. Con là con chó nhé.”

Con chó đáp: “Thưa Chúa, sống 30 năm thì nhiều quá, xin cho con chỉ 15 năm thôi ạ.”

Chúa ban cho nó điều ước đó.


Chúa tạo ra con khỉ và bảo nó: “Con sẽ là con khỉ. Con sẽ đu từ cành này qua cành khác mà làm trò. Con mua vui cho thiên hạ và con sẽ sống 20 năm.”

Con khỉ trả lời: “Sống 20 năm thì dài quá. Xin cho con sống chỉ 10 năm thôi ạ.”

Chúa ban cho nó điều ước đó.
Cuối cùng Chúa tạo ra con người… rồi bảo: “Con sẽ là con người, sinh vật có lý trí duy nhất trên mặt đất này. Con sẽ dùng trí thông minh của mình để trở thành chủ nhân của muôn loài. Con sẽ thống trị thế giới và con sẽ sống 20 năm nhé.”

Con người thưa: “Xin Chúa hãy con 30 năm mà con lừa không thiết, 15 năm mà con chó không muốn và 10 năm mà con khỉ chối từ ạ.”

Chúa ban cho con người điều ước ấy và kể từ đó con người sống 20 năm làm người, kết hôn rồi sống 30 năm như một con lừa, làm lụng và thồ mọi gánh nặng trên lưng.  Thế rồi con cái trưởng thành, con người sống 15 năm như một con chó, canh giữ nhà và ăn bất cứ thứ gì được cho ăn. Cho đến khi già đi, con người có thể nghỉ ngơi và sống 10 năm như một con khỉ, chuyển từ nhà đứa con này sang nhà đứa con khác, làm trò mua vui cho đám cháu chắt.

Nhân chi sơ tính bổn thiện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét