Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

TUYỆT TÌNH CA


                           Thêm một lần ta tiễn người đi
                           Tha phương hề tuổi cổ lai hi
                           Rượu tiễn ba lần ta cạn chén
                           Ngậm ngùi cùng hát khúc từ ly…

                           Phiêu bạt mòn chân chừ luân lạc
                           Một mai chưa tính được ngày về
                           Dặm cũ không còn màu mây cũ
                           Phương trời ngăn lối bóng sơn khê.
                           Đêm đêm ngươi có nhìn sao sáng
                           Ước thử đâu là sông núi quê?!
                           Lầu cao phố rộng vui đô thị
                           Có nhớ thương về bến nước xưa?
                           Mội chuyến đò ngang vui ước hẹn
                           Ngươi đã ươm tình bao tứ thơ
                           Cây đã mấy mùa thay lá mới
                           Nắng lửa mưa dầm ai đó đưa?
                           Bài thơ trên cát đang còn đó,
                           Sóng biển dập dồn, tan biến chưa?
                           Hoa nắng vẫn về trong nắng hạ,
                           Sân trường phượng đỏ vẫn còn lưa
Đề án: Phân tích thực trạng tình hình khám chữa bệnh tại BV Gia Định (2008 - 2014)
     Đề án: Phân tích thực trạng tình hình khám chữa bệnh tại BV Gia Định (2008 - 2014)
                           Trắng canh tâm sự lòng chưa thỏa,
                           Tình người chưa thấy được đăng quang
                           Người đi xứ lạ niềm vui mới,
                           Đất hứa tình người có chứa chan?
                           Hay vẫn muôn đời còn ngậm ngải
                           Hương trầm chưa quyện gió miên man…
                           Người đi mong được nguồn thơ lạ
                           Để dệt thêm vần, thêm lắm trang
                           Ngày sau tái ngộ, ngồi ôn lại
                           Đã cát đường xa được mấy vàng?!...
Đề án: Phân tích thực trạng tình hình khám chữa bệnh tại BV Gia Định (2008 - 2014)
                           Thôi nhé, cuộc đời như chiếc lá
                           Buông mình theo gió gởi ngàn bay
                           Mong được rơi về cho đúng cội
                           Để tìm hơi ấm giữa vòng tay…
                           Rồi đây ngươi xếp vào thi sử
                           Thêm một bài thơ tiễn biệt này!...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét