Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

BẢO HIỂM NHÂN THỌ


Ngồi tranh luận với hai bà mẹ bỉm sữa về việc bây giờ có nên bỏ tiền mua bảo hiểm nhân thọ hay gởi vào ngân hàng cho chắc, rồi thêm cả 2 chú chồng nghiện bia và thằng ku đang ngồi chào bán bảo hiểm... riết một hồi mình cũng gần trở thành "chiên gia" luôn. Với cả rổ thương hiệu BHNT lớn nhỏ, đủ loại quốc tịch đổ bộ vào như: Bảo Việt, Prudential, Manulife, AIA, Ace Life, Prévoir, Dai-ichi, Cathay Life, Great Eastern, Hanwha, Cardif, Fubon Life, Generali, Aviva, Sun Life, Phú Hưng... thì lựa được ra thương hiệu nào đáng tin cậy hơn để xuống vốn đầu tư chắc chỉ do các miệng "khéo léo" của tư vấn viên thôi.


VẬY BẢO HIỂM NHÂN THỌ LÀ GÌ ?!

Các thương hiệu BHNT tại thị trường Việt Nam nhà mình

Bảo hiểm nhân thọ là sự cam kết giữa công ty bảo hiểm với người tham gia bảo hiểm mà trong đó công ty bảo hiểm có trách nhiệm trả số tiền bảo hiểm (số tiền bảo hiểm) cho người tham gia khi người tham gia có những sự kiện đã định trước, chẳng hạn như: chết, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, hết hạn hợp đồng, sống đến một thời hạn nhất định. Còn người tham gia Bảo hiểm có trách nhiệm nộp phí Bảo hiểm đầy đủ và đúng thời hạn.

Như vậy Bảo hiểm nhân thọ đươc hiểu như một sự bảo đảm "một hình thức tiết kiệm" và mang tính chất tương hỗ. Mỗi người mua hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ (thường gọi là người được BH) sẽ định kỳ trả những khoản tiền nhỏ ( gọi là phí BH) trong một thời gian dài đã thoả thuận trước (gọi là thời hạn BH) vào một quỹ lớn do công ty BH quản lý, và công ty BH có trách nhiệm trả một số tiền lớn đã định trước (gọi là số tiền bảo hiểm) cho người được bảo hiểm khi người được Bảo hiểm đạt đến một độ tuổi nhất định, khi kết thúc thời hạn Bảo hiểm hay khi có một sự kiện xảy ra ( người được Bảo hiểm kết hôn hoặc vào đại học hoặc nghỉ hưu... ) hoặc cho thân nhân và gia đình người được Bảo hiểm nếu không may họ chết sớm hơn.

Số tiền lớn trả cho thân nhân và gia đình người có hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ khi không may họ chết sớm ngay khi họ mới tiết kiệm được một khoản tiền rất nhỏ sẽ giúp những người còn sống chi trả những khoản phải chi tiêu rất lớn như tiền thuốc thang, bác sỹ, tiền ma chay, khoản tiền cần thiết cho những người còn sống, chi phí giáo giục cho con cái nuôi dưỡng cho chúng nên người. Chính vì vậy Bảo hiểm nhân thọ được coi là một hình thức bảo đảm và mang tính chất tương hỗ, chia sẻ rủi ro giữa một số đông người với một số ít người trong số họ phải gánh chịu. Với tính chất như một hình thức tiết kiệm, hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ giúp cho mỗi người, mỗi gia đình có một kế hoạch tài chính dài hạn thực hiện tiết kiệm thường xuyên có kế hoạch.

Với xã hội như một hình thức Bảo hiểm, Bảo hiểm nhân thọ góp phần xoá bỏ những đói nghèo, khó khăn của mỗi gia đình khi không may người trụ cột trong gia đình mất đi. Như một hình thức tiết kiệm, việc triển khai Bảo hiểm nhân thọ là một hình thức tập trung nguồn vốn tiết kiệm dài hạn trong nhân dân, góp phần tạo nên nguồn vốn đầu tư dài hạn trong nền kinh tế.


CÓ BAO NHIÊU LOẠI BẢO HIỂM NHÂN THỌ ?!

BHNT như cái nia che ta khi hữu sự, lủng lỗ chỗ nhưng có còn hay hơn không

Theo Charles.Hieu, thì các công ty BHNT có thiết kế bao nhiêu mô hình khác nhau hay tùy vào điều kiện trong mỗi thời điểm nhất định thì vẫn phải theo đúng Luật Kinh doanh Bảo hiểm được Quốc hội thông qua ngày 9/2/2000 nhằm bảo vệ người tham gia bảo hiểm, đảm bảo sự công bằng và cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh giữa các DNBH và bảo đảm sự ổn định, phát triển cho ngành cũng như toàn bộ nền kinh tế.

1. Bảo hiểm trọn đời
- Bảo hiểm trọn đời không chia lãi
- Bảo hiểm trọn đời có chia lãi
- Bảo hiểm trọn đời chi phí thấp


2. Bảo hiểm sinh kỳ: là bảo hiểm cho trường hợp người được BH sống đến một thời hạn nhất định, lúc đó doanh nghiệp BH phải trả tiền BH cho người thụ hưởng, nếu người được BH vẫn sống đến thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng BH.

3. Bảo hiểm tử kỳ: là bảo hiểm cho trường hợp người được BH chết trong một thời hạn nhất định, lúc đó doanh nghiệp BH phải trả tiền BH cho người thụ hưởng, nếu người được BH chết trong thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng BH

- Bảo hiểm tử kỳ cố định
- Bảo hiểm tử kỳ có thể được tái tục
- Bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi
- Bảo hiểm tử kỳ giảm dần
- Bảo hiểm tử kỳ tăng dần
- Bảo hiểm thu nhập gia đình
- Bảo hiểm tử kỳ có điều kiện

4. Bảo hiểm hỗn hợp: là loại bảo hiểm kết hợp BH sinh kỳ và BH tử kỳ

- Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp không chia lãi
- Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp có chia lãi

5. Bảo hiểm trả tiền định kỳ
- Niên kim trả ngay
- Niên kim trả sau
- Niên kim trả có thời hạn
- Niên kim trọn đời (niên kim vĩnh viễn)
- Niên kim cố định
- Niên kim biến đổi
- Niên kim đầu kỳ
- Niên kim cuối kỳ

6. Bảo hiểm liên kết đầu tư

7. Bảo hiểm hưu trí
- Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bổ sung
- Miễn nộp phí bảo hiểm
- Bảo hiểm trong trường hợp thương tật vĩnh viễn
- Hoàn phí bảo hiểm
- Tăng số tiền bảo hiểm tử vong trong trường hợp tai nạn
- Hoàn trả chi phí điều trị (thanh toán viện phí)
- Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
Sự thật về chương trình quyền ưu tiên tuyển sinh vào đại học quốc tế của Dai-ichi Life
Nhà đồng chí nào có trà ngon và muốn đàm đạo về bảo hiểm nhân thọ thì mình nhiệt liệt đón chào, vì mình cũng đang gom tiền mua BH cho bản thân đây. Chỉ cần nhớ lưu ý: không chơi hù nhá...
Sự thật về chương trình quyền ưu tiên tuyển sinh vào đại học quốc tế của Dai-ichi Life
Thân ái !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét