Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

ALBUM PHƯỢT TÂY BẮC (phần 2)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGÀY THỨ HAI - LANG THANG TAM CỐC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HANG MÚA
-----------------------------------------------------------------------------------------------


Hóng hớt tin tức trên phượt, thấy bảo tây hay trèo lên hang Múa ngắm toàn cảnh Tam Cốc. Thế là thuê xe ôm ra hang Múa để leo lên 500 bậc...

Con đường dzích zắc đang ở phía trước
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 11

Ngửa cổ lên để nhìn
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 12

Bắt đầu...
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 13

... leo 
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 14
... và leo
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 15

leo nữa...
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 16

Giữa đường nhìn xuống
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 17

Đồng lúa đã gần gặt xong
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 18

Quay lại chụp phía mình vừa qua
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 19

No mắt nhìn cảnh vật quê hương
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 20

Dưới chân hang Múa lúa vừa gặt
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 21


Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 22

Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 23

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét