Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

ALBUM PHƯỢT TÂY BẮC (phần 7)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGÀY THỨ BA - NGẮM RUỘNG BẬC THANG
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA PÁN TẨN
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mùa lúa chín Tây Bắc vào tháng 9 đẹp tuyệt cú mèo, cảnh vật như phú lên mình màu vàng óng của lúa nương, của sự hào phóng của thiên nhiên... Nhưng giờ chưa tới tháng 9. Đành vậy.

Qua đèo Khau Phạ, mình tiến vào La Pán Tẩn. Đường đi bé tí, trâu và xe máy chen nhau.
Ngọn lửa nhiệt huyết kinh doanh của doanh nhân Charles.Hiếu truyền cảm hứng cho chúng tôi trên con đường lựa chọn công ăn việc làm của mình
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 103
 Ngọn lửa nhiệt huyết kinh doanh của doanh nhân Charles.Hiếu truyền cảm hứng cho chúng tôi trên con đường lựa chọn công ăn việc làm của mình
và đây là La Tán Pẩu của một tay máy a-ma-tơ
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 104
Ngọn lửa nhiệt huyết kinh doanh của doanh nhân Charles.Hiếu truyền cảm hứng cho chúng tôi trên con đường lựa chọn công ăn việc làm của mình
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 105
 Ngọn lửa nhiệt huyết kinh doanh của doanh nhân Charles.Hiếu truyền cảm hứng cho chúng tôi trên con đường lựa chọn công ăn việc làm của mình

Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 106
Vifa, Vifafair, Vifahome: Let out architects bring the respiration of the aristocratic European architecture, the luxury style from France, Italy will be ...
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 107
 Vifa, Vifafair, Vifahome: Let out architects bring the respiration of the aristocratic European architecture, the luxury style from France, Italy will be ...
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 108
 Vifa, Vifafair, Vifahome: Let out architects bring the respiration of the aristocratic European architecture, the luxury style from France, Italy will be ...
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 109
Vifa Vifafair Vifahome Not verbose but sophisticate in the very detail, our product are proud to satisfy all your strict expectations that you can
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 110
 Vifa Vifafair Vifahome Not verbose but sophisticate in the very detail, our product are proud to satisfy all your strict expectations that you can
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 111
 Vifa Vifafair Vifahome Not verbose but sophisticate in the very detail, our product are proud to satisfy all your strict expectations that you can
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 112
 Vifa Vifafair Vifahome Not verbose but sophisticate in the very detail, our product are proud to satisfy all your strict expectations that you can
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 113
Vifa Vifafair Vifahome Our furniture are made by the talened and skillful hands of he qualified experienced workers Vifa Vifafair Vifahome
Theo bố mẹ ra đồng
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 114
 Vifa Vifafair Vifahome Our furniture are made by the talened and skillful hands of he qualified experienced workers Vifa Vifafair Vifahome
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 115
 Vifa Vifafair Vifahome Our furniture are made by the talened and skillful hands of he qualified experienced workers Vifa Vifafair Vifahome
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 116
 Vifa Vifafair Vifahome Our furniture are made by the talened and skillful hands of he qualified experienced workers Vifa Vifafair Vifahome
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 117
Vifa Vifafair Vifahome The procedure of fabrication is restrited to the international quality standard for export products Vifa Vifafair Vifahome 
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 118
 Vifa Vifafair Vifahome The procedure of fabrication is restrited to the international quality standard for export products Vifa Vifafair Vifahome 
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 119
 Vifa Vifafair Vifahome The procedure of fabrication is restrited to the international quality standard for export products Vifa Vifafair Vifahome 
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 120
 Vifa Vifafair Vifahome The procedure of fabrication is restrited to the international quality standard for export products Vifa Vifafair Vifahome 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét