Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

ALBUM PHƯỢT TÂY BẮC (phần 6)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGÀY THỨ BA - NGẮM RUỘNG BẬC THANG
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THUNG LŨNG CAO PHẠ
-----------------------------------------------------------------------------------------------


Chia tay cảnh vật Lìm Mông trong bịn rịn, tiếp tục vượt đèo Cao Phạ đi Mù Cang Chải

Thung lũng Cao Phạ
Vifa 2013 Chances for Wood producers Worldwide by HCM City Handicraft & Wood Industry Association (Hawa) VifaHome VifaFair
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 81
Vifa 2013 Chances for Wood producers Worldwide by HCM City Handicraft & Wood Industry Association (Hawa) VifaHome VifaFair
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 82
Vifa 2013 Chances for Wood producers Worldwide by HCM City Handicraft & Wood Industry Association (Hawa) VifaHome VifaFair
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 83
Vietnam Furniture Directory Vifafair 2013 Vifahome 2013 by Hawa Corporation Vifa fair 2013 Vifa Home 2013 by Hawa Corporation Vifa Vifa 2013
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 84
Vietnam Furniture Directory Vifafair 2013 Vifahome 2013 by Hawa Corporation Vifa fair 2013 Vifa Home 2013 by Hawa Corporation Vifa Vifa 2013
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 85
Vietnam Furniture Directory Vifafair 2013 Vifahome 2013 by Hawa Corporation Vifa fair 2013 Vifa Home 2013 by Hawa Corporation Vifa Vifa 2013
Trường tiểu học Cao Phạ
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 86
Vietnam Furniture Directory Vifafair 2013 Vifahome 2013 by Hawa Corporation Vifa fair 2013 Vifa Home 2013 by Hawa Corporation Vifa Vifa 2013
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 87
Vietnam Furniture Directory Vifafair 2013 Vifahome 2013 by Hawa Corporation Vifa fair 2013 Vifa Home 2013 by Hawa Corporation Vifa Vifa 2013
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 88
Discover the fascination of Vietnam's Furniture & Handicraft, Home Furnising Trade Shows, Vietnam International Furniture & Home Accessories Fair
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 89
Discover the fascination of Vietnam's Furniture & Handicraft, Home Furnising Trade Shows, Vietnam International Furniture & Home Accessories Fair
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 90
Discover the fascination of Vietnam's Furniture & Handicraft, Home Furnising Trade Shows, Vietnam International Furniture & Home Accessories Fair
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 91
Discover the fascination of Vietnam's Furniture & Handicraft, Home Furnising Trade Shows, Vietnam International Furniture & Home Accessories Fair
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 92
Handicraft and woodwork traders are eyeing export markets though an upcoming international fair in Ho Chi Minh City, woodworkers to carve out
Tiếp tục lên đèo Khau Phạ, nghỉ uống nước tại nhà 2 bạn nhỏ này 
(rất thích ăn kẹo và chụp hình nhá)
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 93
Handicraft and woodwork traders are eyeing export markets though an upcoming international fair in Ho Chi Minh City, woodworkers to carve out
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 94
Handicraft and woodwork traders are eyeing export markets though an upcoming international fair in Ho Chi Minh City, woodworkers to carve out
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 95
Handicraft and woodwork traders are eyeing export markets though an upcoming international fair in Ho Chi Minh City, woodworkers to carve out
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 96
Danh sách các thương hiệu chế biến gỗ và TCMN xuất khẩu lớn của Việt Nam (cập nhật đến ngày 02/07/2013) - Đơn vị tổng hợp: HAWA.
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 97
Danh sách các thương hiệu chế biến gỗ và TCMN xuất khẩu lớn của Việt Nam (cập nhật đến ngày 02/07/2013) - Đơn vị tổng hợp: HAWA.
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 98
Danh sách các thương hiệu chế biến gỗ và TCMN xuất khẩu lớn của Việt Nam (cập nhật đến ngày 02/07/2013) - Đơn vị tổng hợp: HAWA.
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 99
Danh sách các thương hiệu chế biến gỗ và TCMN xuất khẩu lớn của Việt Nam (cập nhật đến ngày 02/07/2013) - Đơn vị tổng hợp: HAWA.
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 100
Danh sách các thương hiệu chế biến gỗ và TCMN xuất khẩu lớn của Việt Nam (cập nhật đến ngày 02/07/2013) - Đơn vị tổng hợp: HAWA.
Toàn cảnh thung lũng Cao Phạ
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 101
Danh sách các thương hiệu gỗ nội thất được người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2013 được công bố trên các phương tiện...
Trên đèo gặp đàn lợn này, thắc mắc tại sao con lợn nái kia nó bị đeo gông ?!
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 102
Danh sách các thương hiệu gỗ nội thất được người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2013 được công bố trên các phương tiện...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét