Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

ALBUM PHƯỢT TÂY BẮC (phần 5)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGÀY THỨ BA - NGẮM RUỘNG BẬC THANG
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LÌM MÔNG - LÌM THÁI
-----------------------------------------------------------------------------------------------


Phóng hết tầm mắt, hít căng lồng ngực, thở qua lỗ tai... là cảm giác khi ở Lìm Mông. 

Cảnh ruộng bậc thang miền Tây Bắc Việt Nam cực đẹp.
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 61
Hội chợ Vifa Vifa 2013 Vifafair 2013 Vifa Fair 2013 VifaHome 2013 Vifa Home 2013 Hội chợ đồ gỗ Vifa của Hawa Corp Hội chợ quốc tế đồ gỗ Vifa
Đứng ở Lìm Mông nhìn sang Lìm Thái
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 62
Hội chợ Vifa Vifa 2013 Vifafair 2013 Vifa Fair 2013 VifaHome 2013 Vifa Home 2013 Hội chợ đồ gỗ Vifa của Hawa Corp Hội chợ quốc tế đồ gỗ Vifa
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 63
 Hội chợ Vifa Vifa 2013 Vifafair 2013 Vifa Fair 2013 VifaHome 2013 Vifa Home 2013 Hội chợ đồ gỗ Vifa của Hawa Corp Hội chợ quốc tế đồ gỗ Vifa

Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 64
 Hội chợ Vifa Vifa 2013 Vifafair 2013 Vifa Fair 2013 VifaHome 2013 Vifa Home 2013 Hội chợ đồ gỗ Vifa của Hawa Corp Hội chợ quốc tế đồ gỗ Vifa
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 65
 Hình ảnh Hội chợ triển lãm Đồ gỗ Quốc tế Vifa VifaFair 2013 được giới doanh nhân ngành chế biến gỗ & TCMN cho thang điểm cao nhất 
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 66
 Hình ảnh Hội chợ triển lãm Đồ gỗ Quốc tế Vifa VifaFair 2013 được giới doanh nhân ngành chế biến gỗ & TCMN cho thang điểm cao nhất 
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 67
 Hình ảnh Hội chợ triển lãm Đồ gỗ Quốc tế Vifa VifaFair 2013 được giới doanh nhân ngành chế biến gỗ & TCMN cho thang điểm cao nhất 
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 68
 Hình ảnh Hội chợ triển lãm Đồ gỗ Quốc tế Vifa VifaFair 2013 được giới doanh nhân ngành chế biến gỗ & TCMN cho thang điểm cao nhất 
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 69
kho tư liệu hình ảnh Tây Bắc Việt Nam hỗ trợ giáo viên trong công tác chuẩn bị giáo cụ trực quan cho học sinh cấp tiểu học trung học cơ sở
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 70
kho tư liệu hình ảnh Tây Bắc Việt Nam hỗ trợ giáo viên trong công tác chuẩn bị giáo cụ trực quan cho học sinh cấp tiểu học trung học cơ sở
Vẫn là Lìm Mông (quá tham - cái gì cũng muốn chụp lại)
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 71
kho tư liệu hình ảnh Tây Bắc Việt Nam hỗ trợ giáo viên trong công tác chuẩn bị giáo cụ trực quan cho học sinh cấp tiểu học trung học cơ sở
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 72
 kho tư liệu hình ảnh Tây Bắc Việt Nam hỗ trợ giáo viên trong công tác chuẩn bị giáo cụ trực quan cho học sinh cấp tiểu học trung học cơ sở
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 73
 tài liệu giáo án mầm non tài liệu giáo án mầm non chủ đề yêu tổ quốc tài liệu giáo án điện tử mầm non tài liệu giáo án mầm non mới cảnh đẹp VN
Làm cỏ
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 74
  tài liệu giáo án mầm non tài liệu giáo án mầm non chủ đề yêu tổ quốc tài liệu giáo án điện tử mầm non tài liệu giáo án mầm non mới cảnh đẹp VN
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 75
  tài liệu giáo án mầm non tài liệu giáo án mầm non chủ đề yêu tổ quốc tài liệu giáo án điện tử mầm non tài liệu giáo án mầm non mới cảnh đẹp VN
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 76
  tài liệu giáo án mầm non tài liệu giáo án mầm non chủ đề yêu tổ quốc tài liệu giáo án điện tử mầm non tài liệu giáo án mầm non mới cảnh đẹp VN
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 77
thư viện hình ảnh đồ gỗ nội thất xuất khẩu Việt Nam tại thị trường nội địa, hình ảnh và thương hiệu đồ gỗ uy tín tại Việt Nam được tín nhiệm
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 78
 thư viện hình ảnh đồ gỗ nội thất xuất khẩu Việt Nam tại thị trường nội địa, hình ảnh và thương hiệu đồ gỗ uy tín tại Việt Nam được tín nhiệm
Phút nghỉ ngơi
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 79
 thư viện hình ảnh đồ gỗ nội thất xuất khẩu Việt Nam tại thị trường nội địa, hình ảnh và thương hiệu đồ gỗ uy tín tại Việt Nam được tín nhiệm
Và đây là bác tài chở mình
Ngược xuôi Tây Bắc - Hình 80
 thư viện hình ảnh đồ gỗ nội thất xuất khẩu Việt Nam tại thị trường nội địa, hình ảnh và thương hiệu đồ gỗ uy tín tại Việt Nam được tín nhiệm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét