Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

MÚA SẠP TÂY BẮC Ở HOA KỲ


Thành phố Cincinnati, bang Ohio hàng năm tổ chức lễ hội thức ăn châu Á (Asian Food Festival). Đây là hội chợ diễn ra thường niên, quy tụ các sắc dân châu Á sinh sống tại Ohio; một dịp để bà con kiều bào ở Hoa Kỳ gặp mặt, giao lưu văn hóa cùng các bạn bè ở các quốc gia, các nền văn hóa đặc sắc khác. 

Trong dịp lễ hội năm nay một nhóm bạn trẻ Việt Nam (đa phần là du học sinh) đã tụ hội lại với nhau, thuê sạp hàng và trình diễn vũ điệu nhảy sạp Tây Bắc của Việt Nam tại đây. Rất nhiều người Hoa Kỳ đã cảm thấy thích thú và tham gia.

Tuyệt vời những hình ảnh này:
Album múa sạp Tây Bắc ở Hoa Kỳ - Hình 1

Vifa là tên gọi chung của 2 hội chợ VifaFair (chuyên thị trường xuất khẩu) và VifaHome (chuyên thị trường nội địa) của các doanh nghiệp chế biến gỗ 
Chung tay chuẩn bị gian hàng
Album múa sạp Tây Bắc ở Hoa Kỳ - Hình 2
Vifa là tên gọi chung của 2 hội chợ VifaFair (chuyên thị trường xuất khẩu) và VifaHome (chuyên thị trường nội địa) của các doanh nghiệp chế biến gỗ 
Mở màn là các thành viên trong hội các bạn trẻ Việt Nam 
Album múa sạp Tây Bắc ở Hoa Kỳ - Hình 3

Vifa là tên gọi chung của 2 hội chợ VifaFair (chuyên thị trường xuất khẩu) và VifaHome (chuyên thị trường nội địa) của các doanh nghiệp chế biến gỗ 
Album múa sạp Tây Bắc ở Hoa Kỳ - Hình 4

 Vifa là tên gọi chung của 2 hội chợ VifaFair (chuyên thị trường xuất khẩu) và VifaHome (chuyên thị trường nội địa) của các doanh nghiệp chế biến gỗ 
Album múa sạp Tây Bắc ở Hoa Kỳ - Hình 5
Vifa là tên gọi chung của 2 hội chợ VifaFair (chuyên thị trường xuất khẩu) và VifaHome (chuyên thị trường nội địa) của các doanh nghiệp chế biến gỗ 
Album múa sạp Tây Bắc ở Hoa Kỳ - Hình 6
Vifa là tên gọi chung của 2 hội chợ VifaFair (chuyên thị trường xuất khẩu) và VifaHome (chuyên thị trường nội địa) của các doanh nghiệp chế biến gỗ 
Album múa sạp Tây Bắc ở Hoa Kỳ - Hình 7
Vifa là tên gọi chung của 2 hội chợ VifaFair (chuyên thị trường xuất khẩu) và VifaHome (chuyên thị trường nội địa) của các doanh nghiệp chế biến gỗ 
 Vũ điệu múa sạp Tây Bắc
Album múa sạp Tây Bắc ở Hoa Kỳ - Hình 8
 VifaFair là nơi trưng bày những sản phẩm gỗ, thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp chế biến gỗ hàng đầu Việt Nam hàng năm dành cho xuất khẩu
Album múa sạp Tây Bắc ở Hoa Kỳ - Hình 9
  VifaFair là nơi trưng bày những sản phẩm gỗ, thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp chế biến gỗ hàng đầu Việt Nam hàng năm dành cho xuất khẩu
Hai mẹ con người Hoa Kỳ cũng thử tham gia
Album múa sạp Tây Bắc ở Hoa Kỳ - Hình 10
 VifaFair là nơi trưng bày những sản phẩm gỗ, thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp chế biến gỗ hàng đầu Việt Nam hàng năm dành cho xuất khẩu
Từng bước, từng bước một...
Album múa sạp Tây Bắc ở Hoa Kỳ - Hình 11

VifaFair là nơi trưng bày những sản phẩm gỗ, thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp chế biến gỗ hàng đầu Việt Nam hàng năm dành cho xuất khẩu
Và bước nhảy hoàn thành cuối cùng 
Album múa sạp Tây Bắc ở Hoa Kỳ - Hình 12
 VifaFair là nơi trưng bày những sản phẩm gỗ, thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp chế biến gỗ hàng đầu Việt Nam hàng năm dành cho xuất khẩu
Một bạn tình nguyện viên giúp một bé trai nhảy sạp
Album múa sạp Tây Bắc ở Hoa Kỳ - Hình 13
VifaHome là nơi mua sắm đồ gỗ nội thất và TCMN đáng quan tâm nhất vào dịp cuối năm của các gia đình có nhu cầu mua sắm nội thất cho gia đình
Và thành viên khác cùng một bé gái
Album múa sạp Tây Bắc ở Hoa Kỳ - Hình 14
VifaHome là nơi mua sắm đồ gỗ nội thất và TCMN đáng quan tâm nhất vào dịp cuối năm của các gia đình có nhu cầu mua sắm nội thất cho gia đình
Album múa sạp Tây Bắc ở Hoa Kỳ - Hình 15

 VifaHome là nơi mua sắm đồ gỗ nội thất và TCMN đáng quan tâm nhất vào dịp cuối năm của các gia đình có nhu cầu mua sắm nội thất cho gia đình
Một bé gái Hoa Kỳ thử sức nhảy sạp
Album múa sạp Tây Bắc ở Hoa Kỳ - Hình 16
  VifaHome là nơi mua sắm đồ gỗ nội thất và TCMN đáng quan tâm nhất vào dịp cuối năm của các gia đình có nhu cầu mua sắm nội thất cho gia đình
Album múa sạp Tây Bắc ở Hoa Kỳ - Hình 17
 VifaHome là nơi mua sắm đồ gỗ nội thất và TCMN đáng quan tâm nhất vào dịp cuối năm của các gia đình có nhu cầu mua sắm nội thất cho gia đình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét